Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۹۱ - پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

این شماره از خبرنامه به احترام عزیزانی که جان خود را در راه آزادی از دست داده‌اند، سیاه‌پوش شده‌است
#مهسا_امینیتأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، محمد مرکباتی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.