Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۸۹ - پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

این شماره از خبرنامه به احترام عزیزانی که جان خود را در راه آزادی از دست داده‌اند، سیاه‌پوش شده‌است
#مهسا_امینیتأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیر شکری، مهدی نظری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.