Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۸۷ - پنجشنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

این شماره از خبرنامه به احترام عزیزانی که جان خود را در راه آزادی از دست داده‌اند، سیاه‌پوش شده‌است
#مهسا_امینیتأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیر شکری، امیرحسین بقایی، محدثه فرقانی، محمد مرکباتی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.