Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦۸ - پنجشنبه، ۰۷ مهر ۱۴۰۱

این شماره از خبرنامه به احترام عزیزانی که جان خود را در راه آزادی از دست داده‌اند، سیاه‌پوش شده‌است
#مهسا_امینیتأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیر شکری، Arya shabane، مهدی نظری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.