Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ٦٦ - پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.