Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۹ - پنجشنبه، ۰٦ مرداد ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی، آریا شبانه. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.