Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۸ - پنجشنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیرحسین بقایی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.