Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۵ - پنجشنبه، ۰۹ تیر ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.