Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۴ - پنجشنبه، ۰۲ تیر ۱۴۰۱



تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیرحسین بقایی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.