Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۳ - پنجشنبه، ۲٦ خرداد ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.