Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۳٦ - شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰

این شماره از خبرنامه به احترام عزیزانی که اعضای خانواده‌ی خود را بر اثر کرونا از دست داده‌اند، سیاه‌پوش شده‌استتأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی، امیر شکری، Rahmanism، slashsbin. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید