Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۲۹ - پنجشنبه، ۰۴ شهریور ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، امید پاکدل، Rahmanism، حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید