Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۲۵ - پنجشنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره از خبرنامه: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی، AriaieBOY، Rahmanism شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید