Softwaretalks

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۲۴ - پنجشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره از خبرنامه: امیرحسین بقایی، حامد سعیدی، علی اورجی و معین موحدنیا، راشد عبیدی شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید