Softwaretalks

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۱۹ - پنجشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره از خبرنامه: حامد سعیدی، امیرحسین بقایی، Amir Mokarchi شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید