Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۵۲ - پنجشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۱تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: حامد سعیدی. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.