Softwaretalks Logo

خبرنامهٔ Softwaretalks

شمارهٔ ۲۸ - پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰تأمین‌کنندگانِ محتوا در این شماره: امیرحسین بقایی، وحید فتحی، حامد سعیدی، امیر شکری. شما نیز می‌توانید مشارکت کنید.


Pakat Logo
ارسال شده توسط پاکت

سرویسِ پاکت اسپانسرِ ارسالِ ایمیل‌هایِ این خبرنامه است. با کدِ تخفیفِ sota10 می‌توانید از ۱۰ درصدِ تخفیف در خرید پلن‌هایِ پاکت بهره‌مند شوید